MUDr. Zuzana Pleváková – Vedoucí lékař

Paní doktorka Pleváková absolvovala první roky studia na lékařské fakultě univerzity Komenského v Bratislavě, poté přestoupila na druhou lékařskou fakultu univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 2007.

První pracovní zkušenosti v oboru získávala na gynekologicko – porodnickém oddělení ( dále jen GYN – POR odd. ) v Rakovníku. Následně se seznámila ( kromě běžné gynekologické nemocniční péče ) s robotickou operativou v UVN Střešovice. Zde nabité zkušenosti ještě více rozšířila v průběhu 2 let ve FN MOTOL, kde si navíc zdokonalila svoji erudici v porodníctví, již získanou v Rakovníku. Nově získala možnost se seznámit s tzv. expertní kolposkopii a prohloubit své vědomosti v onkogynelogické problematice.

Poté pracovala cca 1 rok v UPMD Podolí, kde získávala zkušenosti zejména v oblasti prenatální péče a nadále se zdokonalovala v porodnictví.

Již jako zkušená lékařka v oboru ( naposled zmíněné tři kliniky se považují za vůbec nejlepší pracoviště v ženském lékařství v ČR ) nastoupila počátkem roku 2014 do oblastní nemocnice KLADNO.

          Koncem roku 2014 zde složila úspěšně tzv. evropskou atestaci v oboru gynekologie a porodnictví ( která ji opravňuje vykonávat lékařskou profesi ve státech EU), čímž také získala specializační způsobilost v daném oboru.

V nemocnici Kladno nadále působí. Má tady svůj „ klinický den „ a také zde pomáhá s pohotovostními službami na GYN-POR odd. a to buď jako tzv. porodnická služba, resp. jako vedoucí lékařka.

Z výše uvedeného je patrné, že doktorka MUDr. Zuzana Pleváková je právem vedoucí lékař našeho nestátního zdravotnického zařízení – P & P GynCare s.r.o.