Co je to PREEKLAMPSIE?

Jedná se o soubor dvou až tří symtomů /vysokého krevního tlaku, nálezu bílkoviny v moči a rozsáhlých otoků/, vyskytujících se pouze v souvislosti s těhotenstvím po 20. týdnu.V souvislosti s ní dochází často ke zpomalení růstu plodu, čímž se zvyšuje riziko nitroděložního odumření plodu. Nepoznaná preeklampsie může vyústit v těžké, někdy až fatální ,poškození zdraví matky i dítěte, a patří proto k nejobávanějším komplikacím těhotenství.Vyskytuje se až u 5% všech těhotných žen. 

Co je to IUGR?

Je to postupné zaostávání růstu plodu pod normu stanovenou pro dané stáří těhotenství v důsledku nedostatečného zásobení jeho organismu kyslíkem a živinami. Dítě v děloze trvale strádá, a v konečném důsledku je ohroženo úmrtím v průběhu nitroděložního vývoje.

Proč PREEKLAMPSIE a IUGR vzniká?

Společnou příčinou je nedokonalé „uhnízdění“ placenty v časných stádiích gravidity, což významným způsobem ovlivní průtok krve mateřskými cévami zásobujícími těhotnou dělohu živinami a kyslíkem.Následnými složitými procesy pak dochází k výše popsaným symtomům.

Lze PREEKLAMPSII a IUGR předvídat?

Ano.Změřením krevního tlaku v kombinaci s ultrazvukovým vyšetřením průtoku krve děložními tepnami a laboratorním vyšetřením placentárních faktorů v krvi těhotné můžeme vznik závažné formy preeklampsie předvídat až v 90% případů. 

Lze snížit riziko vzniku PREEKLAMPSIE a IUGR?

Ano. Výsledky velkých studií ukazují, že u těhotných s vysokým rizikem pro tyto komplikace, lze toto snížit až o 50% dlouhodobým užíváním malých dávek Aspirinu.

Chtěla bych znát své aktuální riziko vzniku PREEKLAMPSIE!

V tom případě je ideální variantou kombinování tohoto vyšetření s provedením kombinovaného prvostrimestrálního screeningu se zaměřením na nejčastější chromozomální vady, jako je například Downův syndrom, a to v období mezi 12. a 13. týdnem gravidity.

Jak mám postupovat?

1. objednejte se na odběr krve v 10. – 11. týdnu těhotenství – odběr proběhne vrámci běžných kompletních odběrů v I. trimestru / pouze z jednoho vpichu /

2. současně se objednejte také na ultrazvukové vyšetření a měření krevního tlaku na období 11+0 – 13+6 /stáří gravidity /

Výsledek spolu s doporučením  Vám oznámíme na konci ultrazvukového vyšetření.

K výpočtu individuálního rizika preeklampsie používáme celosvětově uznávaný software ASTRAIA.