Spolupracujeme s pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

201– Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211– Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna