Laboratorní diagnostika, genetika :

IDL s.r.o. – labolatoř specializovaná v oblasti tzv. “ gynekologické endokrinologie „

GENvia s.r.o. – genetické pracoviště se širokým spektrem vyšetření, reprezentována RNDr. Miroslavou Krkavcovou, využíváme služeb v oblasti prenatálního vyšetření – karyotyp z plodové vody

Genetika Zenklova s.r.o., poskytující komplexní genetické služby. Spolupracujeme s MUDr. Věrou Krutílkovou, klinickým genetikem.

Bioptická Labolatoř s.r.o. , nabízející kromě vyš. tzv. gynekologické cytologie i LBC rest. NIPT / více http://www.biopticka.cz/cz/

Gynekologie :

Oblastní nemocnice KLADNO, a.s. , primář MUDr. Petr Ullrych , spolupráce v oblasti malých výkonu, laparoskopické diagnostiky a operatívy, porodnictví.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady / FNKV / , spolupráce v oblastní expertní kolposkopie , resp. centrem onkologické prevence ( COP ).

Onkogynekologické centrum 1.LF UK a VFN v Praze, spolupráce s vedoucí expertního onkogynekologického ultrazvuku doc. MUDr. Danielou Fischerovou, Ph.D.

Fetální medicína , resp. prenatální ultrazvuková diagnostika

FNKV – As. MUDr. Radovan Vlk, expertní sonografie ve fetální medicíně, invazivní nitroděložní výkony.

FN Motol – MUDr. Viktor Tomek, Ph.D., expertní prenatální kardiologie a echokardiografie.

FN HK – MUDr. Karel Hodík, Ph.D., expertní sonografie ve fetální medicíně, konzultace v oblasti vícečetného těhotenství.

VFN – centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky, vedoucí lékař prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

IVF

Klinika asistované reprodukce CUBE , spolupráce zejména s vedoucí lékařkou MUDr. Hanou Višňovou, Ph.D.