Ultrazvukové vyšetření ve III. Trimestru, resp. ve 30 týdnu

Kontrolujeme zde opětovně anatomii plodu již vyšetřenou ve 20 t., protože některé problémy ve vývoji plodu jsou diagnostikovatelné až později.

Jedná se např. o pozdní hydrocephalus, atrézie jícnu, různé druhy cyst zejména v dutině břišní a malé pánve plodu.

Zaměřujeme se na proporcionalitu růstu, zaostávání plodu ve vývoji, tzv. intrauterinní růstovou retardaci, množství vody plodové, zralost placenty, průtoky pupečníkovou tepnou a cévami v mozku.

Také ujišťujeme rodiče o pohlaví plodu, t.č. bývá již velmi zřetelné, často k tomu napomáhá 3D zobrazení.