Dis. Lenka Šteflová – Vrchní sestra

Naše zdravotní sestra Lenka Šteflová ukončila maturitou r. 1999 střední zdravotnickou školu v Písku. Následně si své vzdělání doplnila ve vyšší odborné škole zdravotnické v Praze, kterou úspěšně zakončila ziskem titulu diplomované specialistky r. 2002 v oboru diplomované dietní sestry.

PRAXE :

r. 2002 – 2003 Therap Tilia s.r.o. : pracovní zkušenost v oboru rehabilitační medicíny, kde se seznamovala s běžným provozem ordinace, řešila administrativní agendu, asistovala lékařům u odborných výkonů a v neposledním radě zajišťovala chod recepce, kde získala první organizační zkušenosti ve své profesi.

r. 2003 – 2015 Kardia s.r.o. : První tři roky běžná ambulantní péče o pacienty, call centrum a recepce, zde již prohloubila zkušenosti získané v předchozím pracovišti. Vzhledem ke skutečnosti, že poukázala výjimečné organizační schopnosti byla ji nabídnuta pozice vrchní sestry, kterou přijala.

     V této pozici vrchní sestry měla na starosti kromě komunikace s klienty, školení sester i rozpisu jejich služeb i rozpis lékařů. Jako organizačně nejnáročnější náplní práce se ukázalo zajištění bezproblémového chodu všech ordinací, resp. i poboček po celé ČR.

     Neméně důležitou náplní její práce byla ovšem i koordinace školení první pomoci

/ r. 2007 získala certifikát v anestézií a intenzivní péči za mimořádných podmínek, pak ještě v témž roce obdržela i další významný certifikát a to v resuscitaci s časnou defibrilací /

05/2015 – 08/2017 Poliklinika Spořilov : Kde získala významnou zkušenost v endokrinologií za více jak dvouleté působení v endokrinologické ambulanci.

Vrchní sestra Dis. Lenka Šteflová je mimořádně organizačné nadaná, je velmi milá a vstřícná k pacientům i k nám lékařům.

Vzhledem ke skutečnosti, že k nám stále častěji přicházejí i cizinky jsme velmi rádi, že Dis. Lenka Šteflová ( se skromnosti její vlastní ) uvádí ve svém CV středně pokročilou znalost němčiny. Též poukazujíc k výše uvedeným certifikátům v urgentní medicíně jsou naše pacientky „v Lenčiných rukách „ v případě náhlých stavů naprosto v bezpečí.