Společnost P& P GynCare s.r.o. / rozuměj Plevák & Pleváková / byla zapsána do obchodního rejstříku dnem 14.října 2015. Jako každý zrod podnikání ani ten náš nebyl snadný.

Provoz ordinace dle našich představ se datuje až od září 2017. Od prvních počátků bylo našim cílem vytvořit moderně koncipovanou ambulanci co možno s nejširším rozsahem nabízené péče v oboru gynekologie a porodnictví.

Snažíme se vzájemně doplňovat, oba se vzhlížíme v jiných zákoutích našeho krásného oboru MUDr. Plevák Peter a MUDr. Pleváková Zuzana

Kromě klasické péče v gynekologické ordinaci klademe důraz i na kvalitní ultrazvukovou diagnostiku ať už se jedná o těhotné nebo i o UZ diagnostiku v rámci tzv. onkogynekologické prevence. Jak už z uvedeného vyplývá veškerou ultrazvukovou diagnostiku si provádíme sami a pacientky zasíláme na jiné pracoviště až v případě podezření, že něco je v nepořádku a potřebujeme tzv. superkonziliární nestranný názor od jiného , vyššího pracoviště “ Spolupráce “ . Sami si z klasické těhotenské poradny neprovádíme jenom vyšetření na “ cukrovku “ , resp. tzv. orální glukózový toleranční test – OGTT, ten pro nás zabezpečují odběrové místa společnosti Česká laboratorní s.r.o.

Screening v I.trimestru u nás provádí oba lékaři / viz https://fetalmedicine.org./fmf-certification/certificates-of-competence /. Ke zhodnocení rizika chromozomálních aberácií používáme nejrozšířenější, špičkový software od německé společnosti ASTRAIA. Odběry zasílame do laboratoře IDL s.r.o. certifikovanou jako jednou z mála v ČR přímo společnosti prof. Kyprose Nicolaidese – The Fetal Medicine Foundation / FMF /.

Screeningové ultrazvukové vyšetření VVV, tzv. genetický ultrazvuk provádí MUDr. Plevák Peter

A závěrem ambulance je velmi dobře dopravně dostupná, jak již automobilem – od jižní spojky, resp. od KLADNA, tak i autobusovou dopravou, jenom 4 zástavky od konečné metra B, Zličínu.

U nás označení nadstandardní péče není jenom bezobsažný, prázdný pojem. Význam slova nadstandard naplňuje : moderní přístrojové vybavení, krásné prostory v nové budově, elektronické objednávaní a pitný režim pacientek, samozřejmostí je u nás milý personál ambulance a v neposlední řadě vzdělání obou lékařů / pravidelně se zúčastňujících lék. kongresů , seminářů resp. odborných stáží /