MUDr. Peter Plevák


Doktor Plevák ukončil své studium medicíny na lékařské fakultě univerzity Komenského v Bratislavě již v roku 1997. Od ledna r. 1998 se poprvé začal seznamovat s oborem gynekologie a porodnictví, kdy nastoupil do NsP v Banské Štiavnici. Město to bylo malebné, no porodu zde bylo málo, jenom kolem 100 ročně. Následně přerušil práci v oboru základní vojenskou prezenční službou. Poté nastoupil v Galantě, kde získal základní dovednosti v oboru, zejména se seznámil blíže s porodnictvím a také získal zkušenosti v mamologii ( péče o prsy). Atestoval na podzim r. 2003, kdy odchází pracovat do ČR a zkouší najít své stabilní místo jako lékař se specializovanou způsobilostí v oboru.


Nejvíc jej ovlivňuje pobyt na gynekologicko-porodnické klinice FN Hradec Králové, kde nastupuje počátkem roku 2006. Seznamuje se zde s výjimečným sonografistou, invazivistou, laparoskopistou MUDr. Karlem Hodíkem, Ph.D. Lékařem, který první v ČR ( za skromných podmínek a bez dostatečné podpory ) začal provádět diagnostiku a následnou léčbu tzv. TTT s´ u jednovaječných dvojčat. Doktor Hodík mu vštěpuje lásku k ultrazvukové diagnostice a získává zde její základy.


Od podzimu téhož roku nastupuje na soukromé pracoviště Genetika Plzeň s.r.o., kde pracuje jako sonografista – diagnostik a lékař provádějící odběry vody plodové. Pracuje zde téměř 9 let. Získává zde erudici v UZ diagnostice VVV a také certifikace od FMF. ( Více info v „ O nás „).

Od roku 2016 začíná pracovat pro pracoviště s obdobným zaměřením a náplní práce – Gennet s.r.o. Zde se seznamuje s MUDr. Věrou Krutílkovou, klinickou genetičkou, s kterou později navazuje spolupráci. ( viz v „ Spolupráce „ ). Pro Gennet pracuje doposud.

Z uvedeného vyplývá, že MUDr. Petra Pleváka nejvíce zaujalo UZ vyšetření plodů, tzv. prenatální diagnostika. Je to odbor dynamicky se rozvíjející, kde je kladen důraz na detail.