Ultrazvukové vyšetření ve 20 – 22 týdnu

Jedná se o ultrazvukové vyšetření, které je zaměřené na zevrubní vyšetření orgánů plodu, resp. se zaměřuje na strukturální anomálie plodu.

Vyšetřujeme při něm lebku, kde se zaměřujeme na mozek plodu, obličej – profil a rty plodu

Hrudník, všímáme si uložení srdce a jeho anatomii
Vyšetřujeme orgány v břišní dutině, všímáme si celistvosti bránice, ledviny, genitál plodu
Hodnotíme páteř, celistvost kožního krytu nad ní, vyšetřujeme končetiny.