Spolupracujeme s pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna