Nemáme smlouvy s pojišťovnami 201 a 211

Od 01.01.2019 budeme spolupracovat i s pojišťovnou 211