ordinace bude od 24.03.2020  opět otevřena

provoz ambulance bude ale výrazně omezen z důvodu současné epidemiologické situace / Covid-19/!!!!!!! 

dočasně nepřijímáme nové pacientky, preventivní vyšetření se odkládají, vyšetřujeme pouze akutní případy a těhotné

pacientka se známkami akutního respiračního onemocnění či s cestovatelskou anamnézou do ordinace nesmí!!!

po vstupu do ordinace bezkontaktně změříme teplotu

prosíme o důsledné dodržování námi určených hygienických zásad!!! 

1.vstup do ordinace je možný pouze s rouškou a bez doprovodu!!!

2.každá pacientka si před vyšetřením umyje a dezinfikuje ruce!!!  

3. dlouhé vlasy doporučujeme upravit do copu