Nově MUDr. Pleváková vyšetřuje i dětské pacienty

nadále platí stávající protiepidemická opatření

aktuálně!!!

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci / COVID 19/

jsou doprovody pacientek opětovně zakázány